LOGO bez tła

Jestem Gabriela Klara Kowalska,

moją misją w świecie jest budowanie następnej kultury przez wspieranie kobiet w obejmowaniu mocy, energii i mądrości swojego gniewu.

Gniewu, który jest żywotnością, sprawczością i granicami, który współistnieje z miłością. Uczę inne kobiety i sama wciąż eksperymentuję jak konstruktywnie płonąć, a się nie spalać i jak dzięki temu tworzyć rzeczy ważne, piękne i wartościowe.